Her er vedtekter for samvirke Blåveisen barnehage

Eventuelle endringer i vedtektene endres på andelslagets årlige generalforsamling. Forslag til endringer sendes styret for behandling.