Matservering i Blåveisen

Vi tilbyr barna tre måltider daglig i barnehagen: Frokost ca 8.15 til 09.00. De som ønsker det har med seg mat og spiser denne i barnehagen. Vi serverer melk og vann til maten. Lunch ca 11.15. Barnehagen serverer variert varmlunch 3 dager pr uke. Vi serverer alltid ferske rundstykker eller brød de andre dagene. På ettermiddagen spiser vi et fruktmåltid med drikke. For de som er ekstra sultne er det mulighet for å spise resten av matpakken sin eller vi smører noen knekkebrød. Menyen vår vil vi legge på forsiden av hjemmesiden.

Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode vaner ,hodninger og kunnskaper når det gjelder kosthold og hygiene. Dette gjør vi på følgende måte:

  • Vi følger helsedirektoratets retningslinjer for bra mat i barnehagen.retningslinjer her
  • Vi setter av god tid til hvert måltid, slik at vi kan skape ro og hygge.
  • De voksne er aktive deltakere i måltidet.
  • Vi skaper et godt og trivelig spisemiljø sammen.
  • Vi sørger for god hygiene før,under og etter måltidene og ved behandling og oppbevaring av maten..
  • Måltidet er en viktig del av vår pedagogikk.Her styrkes gruppetilhørighet, vi lærer klargjøring av måltidet, og vi styrker samhold og selvstendighetstrening.