Vårt arbeid med førskolebarna .

På Blåveisen barnehage har de eldste barna førskoleklubb to dager pr uke fra klokken 10 til 13.00. Hamar kommune har utarbeidet en plan for de eldste barna i kommunens barnehager Denne planen skal sikre barnas overgang fra barnehage til skole. Den beskriver de basisferdigheter barna skal ha kjennskap til før skolestart, og dette står sentralt for innholdet på klubben vår. Samtidig vil våre 7 fagområder være i fokus der vi jobber med et og et fagområde.Vi er optatt av å gi barna mange erfaringer med naturen og lek i de fine naturomerådene vi har i barnehagens nærmiljø.

FØRSKOLEKLUBBEN VÅR

Todager hver uke har førskoleklubben eget tilholdssted i fellesrommet eller ute. De har da et eget undervisningsopplegg fra klokka ti til klokka ett. Vi avslutter dagen med å spise sammen og vi har ordentlig "friminutt" disse dagene.

 

Blåveisen barnehage er ikke en skoleforberedende institusjon, men et sted hvor barna først og fremst skal ha en lekende og lærende hverdag. Vi utfordrer barna og stimulerer til utvikling, men verdien i å gjøre det, ligger i de erfaringene og kunnskapen barna får hos oss. Dette vil barna ha nytte av når de begynner på skolen og senere i livet.

Selvstendighet:

Fra barna begynner i barnehagen, har vi fokus på selvstendighet. Vi oppfordrer barna til å prøve å ta på seg lua selv, få foten ut av dressen, ta på seg sko og etter hvert trekke over. Dette er en lang prosess som hjelper barna til å ta ansvar for seg selv, og som styrker selvfølelsen. Dette har de utbytte av når de starter på skolen, i form av at de er tryggere på egen mestring, og de kan

ha fokus på relasjonsbygging, lek og læring. Etter at barna har fått vite hvilken skole de tilhører, besøker førskolebarna de aktuelle skolene. Det er viktig for barna å vise fram skolen sin til vennene sine, og det blir enklere å ha en samtale rundt skolestart. Pedagogene har Overføringssamtaler med foreldrene der vi sammen fyller ut skjema ved overgang til skolen for å videreformidle viktig informasjon rundt barnas utvikling og eventuelle behov ved skolestart.

Før sommeren har vi sommeravslutning med roseseremoni for skolestarterne, for å markere overgangen fra barnehage til skole.