VÅR VISJON

Blåveisen barnehage skal være en barnehage, der personalet i nært samarbeid med foreldrene er med på å legge grunnlaget for en trygg og god barndom.

 

LEKEN OG DEN GODE BARNDOMMEN

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi ved å gi alle barn muligheter for lek som kilde til trivsel, vennskap og glede. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform. I lek kan barna delta med lyst og engasjement. Et lekende barn kan skille lek fra andre aktiviteter og tolke lekesignaler. Barn som leker, viser evne til å slappe av, la seg rive med og ha det morsomt alene, eller sammen med andre. Lek er en kilde til humor og glede, og gjennom ulike former for lek får barna mulighet til å utrykke seg og kjenne at egen opplevelsesverden gjelder. Konstruktiv, sosial utvikling skjer i relasjoner hvor målet er likeverdighet mellom deltakerne slik tilfellet er i lek (Kari Pape 2013)

Vi legger vekt på leken som egenart og som virkemiddel for å oppnå andre mål i barnets utvikling. Leken skal ha en sentral plass i vår barnehage og lekens egenverdi skal anerkjennes. Vi er hele tiden spesielt oppmerksomme på gode relasjoner og tilknytningsprosesser mellom barn og voksne og vil fokusere mye på dette i hverdagen vår.

Miljøet ute er like viktig som miljøet inne. Vi ønsker også her å tilby noe annet enn det de fleste andre lekeplasser tilbyr. I tillegg til bøtter, spader, sykler osv, har vi en stor steinrøys med tunell. Vi har naturmateriale, rør, tromler, stoff osv. vi har også gapahuk og hinderløype. For de minste barna er det en egen skjermet lekeplass.

I sandkassene har vi små bord til å leke på samt en båt. Dette gir barna gode møtesteder, og bidrar til at barna har stort rom for kreativitet og valgfrihet også ute.

Om vinteren har vi egen skøytebane,akebakke og store muligheter for å gå på ski både i barnehagen og i områdene runst.

 

Ellers vil vi vektlegge:

  • Bemanning i henhold til "Lov om barnehager". Småbarnsavdeling med 9 og 12 barn
  • Engasjert og motivert personalgruppe.
  • Årsplan med utdyping av vår pedagogiske praksis.
  • Egen spennende klubb for 5 åringene våre.
  • Barnas utelek og frie lek i fokus.
  • En egen klubb for alle aldersgrupper.