Barnehager og smittevern

Dette er en informasjonsbrosjyre til alle foreldre/foresatte og ansatte i barnehagene i Hamar kommune. Brosjyren inneholder noen faktaopplysninger med tips, råd og anbefalinger rundt barn og sykdom. Den er ment å være veiledende både i hjemmet og i barnehagen om barns allmenntilstand, om hygiene og smittsomme sykdommer. Brosjyren er laget i samarbeid mellom kommuneoverlegen og resultatenheten for barnehager.