Pedagogisk årsplan for Blåveisen barnehage

Årplanen er vårt styringsdokument. Mye nyttig informasjon om tanker bak alt arbeid vi gjør hver dag med ungene deres.Her vil dere også finne barnehagens satsingsområder dette året. Her finner du også viktig kontaktinformasjon samt viktige datoer for kommende år. Følg med i årsplanen, det er en grunn for alle valg vi gjør og det kan du lese mer om her.

Her kan du lese i årsplanen vår for barnehageåret 2020 - 2021

 Årsplan Blåveisen 2020-2021