Pedagogisk årsplan for Blåveisen barnehage

Årplanen er vårt styringsdokument. Her vil dere finne hvilke mål vi har satt for barnehagen dette året. Her finner du også viktig kontaktinformasjon samt viktige datoer for kommende år. Følg med i årsplanen, det er en grunn for alle valg vi gjør og det kan du lese mer om her.